Time for Welsh Cakes!

Ofelia stirs an egg into the mix

Heddiw yw Dydd Dewi Sant – nawddsant o Cymru. Felly, Ofelia yn gwneud Welsh cakes!

Today is St David’s Day, patron saint of Wales. So, Ofelia is making Welsh cakes!

Ofelia has flour, butter, sugar, dried fruit and an egg.

Mae gynnon nhw llawer o enwiau yn Cymraeg, fel pice bach, neu teisennau maen. Maen nhw’n gwneud ar radell, neu mewn padell ffrio.

They have lots of names in Welsh like “little pie” or “bakestone cakes”. They are made on a griddle, or in a frying pan.

Yn cyntaf, rhowch flawd a menyn mewn powlen.

First, put flour and butter in a bowl.

Ofelia has a bowl with flour and butter in

Rhwbiwch nhw gyda’i gilydd i wneud ‘briwsion bara” Mae’n flêr, felly Ofelia yn ofyn Mrs Human i helpu.

Rub them together to make ‘breadcrumbs” It’s messy, so Ofelia asks Mrs Human to help.

Ofelia has a bowl of rubbed flour and butter

Wedyn, ychwanegu siwgr a ffrwythau sych. Weithiau, Mrs Human yn gwneud nhw efo sglodion siocled yn lle

Then add sugar and dried fruit. Sometimes, Mrs Human makes them with chocolate chips instead.

Fruit and sugar is added to the bowl

Nesa, ychwanegu wy, a cymysgu i wneud toes. Os ti’n angen, adio tipyn bach o llaeth.

Next, add an egg, and mix to make a dough. If necessary, add a small amount of milk.

Ofelia stirs an egg into the mixOfelia has a ball of dough

Rhowch y padell ffri, neu radell, ar y cwcer i boethi. Ychwanegu tipyn bach iawn olew.

Place the frying pan, or griddle, on the cooker to heat. Add a very small amount of oil.

The pan is on the hob

Gallet ti rholiwch y toes a defnyddio torrwr, neu gwneud peli bach a fflatiwch nhw â dy dwylo

You could roll the dough and use a cutter, or make small balls and flatten them with your hands

Ofelia is cutting the dough into little balls

The balls are flattened into cakes.

Rhowch y cacennau yn y padell, a coginio ar dau neu dri munud a bob ochr

Put the cakes in the pan, and cook for two or three minutes on each side

Some of the cakes are in the pan

The cakes are turned over in the pan, showing their cooked sides

Wedyn, rhowch y cacennau ar rac, a taenellwch siwgr. A bwyta, efo panad.

Next, place the cakes on a rack, and sprinkle with sugar. And eat, with a cuppa.

The cakes are on a cooling tray

Ofelia looks at a full tray of cakes

Oh, bore da, Nano! Beth wyt ti’n meddwl am fy cacennau?

Oh, good morning, Nano! What do you think of my cakes?

ofelia talks to nano

Nano yn dweud “Ardderchog! Blasus iawn!”

Nano says “Excellent! Very tasty!”

Nano looks at the cakes

Felly, mae Ofelia a Nano yn dweud “Dydd gŵyl Dewi Sant Hapus! A mwynhewch eich Welsh Cakes!”

So Ofelia and Nano say “Happy Saint David’s Day! And enjoy your Welsh Cakes!”

Ofelia and Nano sit on a leek and face the camera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.